Terapeut ved Aarhus

Det hænder, at man gennem livet støder på forhindringer og situationer, som synes uoverskuelige og svære og hvor det kan være essentielt at få uvildig rådgivning og terapi. Det gælder for både arbejdslivet og familielivet.

Skab nye udviklingsprocesser med supervision

I arbejdsssammenhænge opstår ofte en vis kultur og et sammenspil hvor den enkelte medarbejder bidrager i en sammenhæng, som er foranlediget af andre. Det kan være i nogle tilfælde ende i en uhensigtsmæssig situation i arbejdslivet og hvor progression, opkvalificering og nye perspektiver affærdiges eller umuliggøres. Supervision Aarhus kan afhjælpe dette og sikre bedre kvalitet i arbejdet og yde støtte såvel personligt som fagligt.

Familieterapi

Familieterapi kan tage sit udgangspunkt i familien som helhed, men ligeså vel i den enkelte voksne eller barn. Familieterapi Aarhus og omegn har fokus på følelser, tankeprocesser og krop og kan hjælpe med at skabe overblik og forståelse for de problemstillinger man står over for. Familieterapeut Aarhus kan inddrage flere forskellige elementer af terapi, således at der tages udgangspunkt i redskaber, der er bedst egnede for det enkelte individ. Læs mere om supervision og familieterapeut Aarhus online her.